Cennik

Obsługa rachunkowo - księgowa:

 • Ryczałt ewidencjonowany bez ewidencji VAT:

      - do 40 dokumentów - od 64 zł/m-c

      - od 41 do 80 dokumentów - od 103 zł/m-c
      - każdy kolejny 1 dokument księgowy - 1 zł/m-c

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT:

      - do 60 dokumentów - od 90 zł/m-c
      - od 61 do 120 dokumentów - od 167 zł/m-c
      - od 121 do 180 dokumentów - od 244 zł/m-c
      - każdy kolejny 1 dokument księgowy - 1 zł/m-c

 • Księgi rachunkowe (obrót krajowy) do 100 wpisów - od 489 zł/m-c

Cena obsługi w przypadku większej ilości wpisów w księgach rachunkowych zawsze ustalana jest indywidualnie z Klientem.

 • Ewidencja VAT - od 32 zł/m-c
 • Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych wraz z deklaracją VAT-UE - od 51 zł/m-c
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego - kwota ustalana indywidualnie z Klientem

Obsługa kadrowo - płacowa:

 • Obsługa kadrowo - płacowa jednego pracownika - od 25 zł/m-c
 • Obsługa umowy zlecenia (o dzieło) - od 32 zł/m-c

Usługi dodatkowe:

 • Sporządzenie wniosków kredytowych lub leasingowych - od 193 zł/szt
 • Przygotowanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego - 20 zł/szt
 • Przygotowanie sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego - 20 zł/szt
 • Sporządzenie deklaracji PCC, NIP-2, VAT-R itp. - 20 zł/szt
 • Sporządzenie deklaracji PIT 11, PIT-40 - 20 zł/szt
 • Sporządzenie deklaracji, wniosków, zaświadczeń dotyczących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 20 zł/szt
 • Roczne rozliczenie PIT - od 20 zł/szt
 • Obsługa administracyjna biura na zasadzie outsourcingu - zakres zleconych prac oraz kwota za wykonywane usługi ustalane są indywidualnie z Klientem. Podstawowy pakiet tej usługi kształtuje się na poziomie cenowym od 51 zł/m-c

Usługi coachingowe:

 • Cena za jedną sesję - od 210 zł
 • Ceny podlegają negocjacjom
 • Bezpłatna sesja próbna

Usługi IT:

 • Ceny ustalane indywidualnie z Klientem

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

F.U.H. "JB in Business" Justyna Bracik
41-408 Mysłowice, ul. 3 Maja 12

NIP: 222-072-41-78, REGON: 243135826
ING Bank Śląski S.A.: 50 1050 1214 1000 0092 0538 3210
tel: 517 652 042 ; tel/fax: (32) 222 38 85