Księgowość

Obsługa księgowo - podatkowa w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych (spółki oraz osoby fizyczne prowadzące działalność wymagającą tzw. pełnej księgowości)
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencjonowania transakcji na zasadzie ryczałtu

Zakres opcjonalnych czynności księgowych:

 • ewidencja krajowych i zagranicznych rejestrów VAT
 • sprawozdawczość do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • współpraca z Biegłymi Rewidentami
 • sporządzanie niezbędnych wniosków i zaświadczeń związanych z księgowością oraz podatkami
 • na życzenie Klienta - sporządzanie wniosków kredytowych lub leasingowych
 • konsultacje księgowo - podatkowe

Obsługa kadrowo - płacowa:

 • bieżące prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dla celów rozliczeniowych oraz niezbędnych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie umów pracowniczych oraz ich obsługa
 • naliczanie list płac
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie niezbędnych wniosków i zaświadczeń kadrowo - płacowych

F.U.H. "JB in Business" Justyna Bracik
41-408 Mysłowice, ul. 3 Maja 12

NIP: 222-072-41-78, REGON: 243135826
ING Bank Śląski S.A.: 50 1050 1214 1000 0092 0538 3210
tel: 517 652 042 ; tel/fax: (32) 222 38 85